Hấp dẫn du lịch Online Tây Ninh

Kinh tế 10-12-2021

Hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Tây Ninh triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông đại chúng, qua đó đã thu hút được đông đảo du khách quan tâm.

Vũ Nguyệt