HĐBA LHQ thông qua nghị quyết cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan

Thế giới 24-12-2021

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan, trong khi vẫn tránh chuyển tài chính trực tiếp cho lực lượng Taliban đang nắm quyền tại quốc gia Tây Nam Á này.

BTNO