HĐND tỉnh giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Chính trị 07-12-2022

Trong phiên làm việc sáng 7.12 của Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, bà Nguyễn Đài Thy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang