HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Kinh tế 16-06-2024

Mới đây, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Dự phiên làm việc có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Vũ Nguyệt