HĐND tỉnh khảo sát ngành Giáo dục và Đào tạo

Chính trị 19-05-2023
Sáng 17.5, HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông, giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Châu Thành. Đại Dương