HĐND tỉnh thông qua 5 nghị quyết về một số chính sách trên địa bàn tỉnh

Chính trị 13-05-2022

Chiều 12.5, kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021–2026 chính thức khai mạc. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong chủ toạ kỳ họp.

Tố Tuấn