Hệ thống cảnh báo thiên tai dựa vào cộng đồng

Ngày 22.5, các nước tham dự Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 10 tại Bali, Indonesia, đã tập trung thảo luận về việc các hệ thống cảnh báo thảm họa dựa vào cộng đồng. Đây được xem là thành tố quan trọng nhất trong nỗ lực hợp tác nhằm ứng phó vấn đề nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

BTNO