Hiệu quả của kênh tiêu

Xã hội 30-11-2022

Thời gian qua, tỉnh chú trọng nâng cao giá trị nông nghiệp trong chuyển đổi cây trồng thông qua việc tập trung đầu tư nhiều hệ thống kênh tiêu để cân bằng tình trạng tiêu thoát nước vào mùa mưa, đảm bảo cho cây trồng, nhất là cây ăn trái phát triển. Người dân cũng an tâm hơn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vì không lo tình trạng cứ mưa là ngập.

Tấn Hưng–Khánh Duy