Hiệu quả từ mô hình cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp uỷ cấp huyện, cấp xã biên giới

Pháp luật 04-04-2024

Sáng ngày 3.4, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 1210-QĐ/TU, ngày 5.11.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp uỷ viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp uỷ cấp huyện, cấp xã biên giới.

Nhật Quang