Chia sẻ:

Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Xã hội 07-08-2019
Hiện nay để phát triển nông nghiệp phù hợp với xu thế mới không còn cách nào khác là nông dân và doanh nghiệp phải tự thay đổi mình phù hợp với thị trường, hòa nhập vào sân chơi chung...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI