Hiệu quả từ mô hình Thêu tranh chữ thập gây quỹ hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo

Xã hội 08-06-2022

Được triển khai thực hiện từ năm 2019, đến nay mô hình Thêu tranh chữ thập gây quỹ hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn do Hội LHPN thị xã Hoà Thành thực hiện đã được nhân rộng ra 7/8 xã, phường, qua đó kịp thời giúp đỡ 42 hội viên phụ nữ nghèo có vốn sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tố Tuấn