Chia sẻ:

Hiệu quả từ một dự án kênh tiêu

Kinh tế 29-10-2020

Ngoài việc tiêu nước chống ngập úng hiệu quả, tăng năng suất cây trồng, dự án kênh tiêu Hội Thành - Hội Thạnh còn góp phần giúp nông dân chủ động thời gian thu hoạch nông sản- nhất là cây mì.

Thế Nhân-Tấn Thành

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI