Chia sẻ:

Hiệu quả từ phong trào xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới ở huyện biên giới Bến Cầu

Kinh tế 21-12-2020

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện biên giới Bến Cầu đã có nhiều đổi mới tích cực. 

Nguyễn Thiện-HT

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI