Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành y tế lần XIX năm 2019

Hội nghị khoa học kỹ thuật lần XIX-2019 tiến hành với 10 đề tài nghiên cứu khoa học được công bố thuộc các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, điều dưỡng, y tế công cộng...