Hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phương tiện vận tải công cộng khó triển khai trong thực tế

Kinh tế 07-06-2024

Những ngày qua, hình ảnh các chiếc xe buýt hiện đại chạy các tuyến xe buýt cố định ở tỉnh khiến người dân mừng vì nghĩ rằng các hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh đã nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng phục vụ hành khách trong kinh doanh vận tải.

Tấn Hưng – Khánh Duy