Chia sẻ:

Hoá đơn doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan

Pháp luật 31-12-2020

Hiện nay nhiều doanh nghiệp chọn cách mua hóa đơn để nghĩ rằng sẽ "hóa giải" theo cách bù trừ và cân đối giữa thuế đầu vào, đầu ra, hạn chế số thuế GTGT, làm tăng khoản chi phí của doanh nghiệp đồng thời giảm số thuế TNDN phải nộp...

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI