Chia sẻ:

Hòa Thành 60 năm xây dựng và phát triển

Xã hội 12-11-2021

Vào quý III năm 1961, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình mới, Tỉnh uỷ chủ trương tách Ban cán sự Đảng Toà thánh ra khỏi huyện Dương Minh Châu và thành lập huyện Toà thánh. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, huyện Toà thánh (nay là thị xã Hoà Thành) đã có sự phát triển vượt bậc, là địa phương trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nơi có tiềm năng về phát triển du lịch.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI