Hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào quý I/2025

Xã hội 10-01-2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phấn đấu hoàn thành toàn bộ Dự án vào quý I năm 2025.

BTNO