Chia sẻ:

Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

Thế giới 19-02-2021
Với việc không tham gia hoạt động của Hoàng gia, mọi chức vụ danh dự trong quân đội và các tước vị hoàng gia của Hoàng tử Harry và vợ đều bị tước bỏ để trao cho các thành viên khác trong hoàng tộc.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI