Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh đoàn kết, sáng tạo, “Chung sức vì nhân đạo”

Chính trị 25-06-2022

Trong 2 ngày 2324.6, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra với sự tham dự của 270 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho gần 85.000 cán bộ, hội viên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Tố Tuấn