Hội LHPN huyện Dương Minh Châu: Góp phần nâng cao đời sống hội viên

Kinh tế 17-03-2023

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Dương Minh Châu đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Vũ Nguyệt