Hội Liên hiệp phụ nữ Tây Ninh: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5.6

Xã hội 05-06-2023

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động vì môi trường năm 2023.

Tâm Giang