Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 không ra được tuyên bố chung

Thế giới 02-03-2024

Hôm qua, cuộc họp đầu tiên trong năm của các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung. Theo nước chủ nhà Brazil, nguyên nhân là do các thành viên bị chia rẽ liên quan "các cuộc xung đột địa chính trị" hiện nay.

BTNO