Chia sẻ:

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh

Chính trị 10-10-2018
Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang khẳng định Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao, chung sức, chung lòng vì sự nghiệp phát triển tỉnh nhà, đó chính là sức mạnh tổng hợp tạo nên những thành tựu đáng khích lệ trong nửa nhiệm kỳ qua.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI