Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ 2

Thế giới 19-04-2022

Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ 2 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 12/5 tới để lãnh đạo các nước thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch này và chuẩn bị các phương án ứng phó với các mối đe dọa y tế trong tương lai.

BTNO