Hội nghị thường niên Hạ sỹ quan lục quân Asean lần thứ 10

Pháp luật 11-11-2022

Ngày 9/11 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì Hội nghị thường niên Hạ sỹ quan lục quân các nước Asean lần thứ 10 với chủ đề " Lục quân Asean hợp tác gắn kết vì hòa bình".

BTNO