Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Chính trị 31-12-2022

Ngày 29.12, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng không chỉ chọn đúng người, đáp ứng nhu cầu công tác mà còn phải mạnh dạn điều chỉnh, thay thế, tạo thống nhất, đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BTNO