Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021

Chính trị 20-01-2022

Ngày 19.01, Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

BTNO