Hội nghị tổng kết đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới

Pháp luật 13-01-2022

Sáng nay tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị tổng kết đề án tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021.

BTNO