Chia sẻ:

Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Kinh tế 17-03-2019
UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI