Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Chính trị 09-06-2022

Ngày 8.6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao và Tỉnh uỷ 25 tỉnh biên giới Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia tổ chức “Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022”.

Tố Tuấn