Hội Nông dân phường Hiệp Ninh: Giải ngân hơn 250 triệu đồng cho hội viên

Xã hội 16-01-2022

Ngày 14.11, Hội Nông dân phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh tổ chức lễ giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022 cho 41 hội viên, nông dân.

Nhật Quang