Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Tây Ninh: Ký kết thoả thuận liên ngành

Kinh tế 06-04-2024

Ngày 5.4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện thoả thuận giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Tây Ninh năm 2023.

Hoàng Yến