Hội Nông dân TP. Tây Ninh: Giải ngân hơn 500 triệu đồng cho hội viên nông dân phát triển sản xuất

Kinh tế 07-01-2022

Sáng 06.01, Hội Nông dân Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh tổ chức lễ giải ngân hơn 500 triệu đồng từ Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022 cho 40 hội viên nông dân trên địa bàn phường.

Nhật Quang