Chia sẻ:

"Hội Phụ nữ nhân quyền" hay "Trò rối" phá hoại đất nước

Xã hội 18-09-2020
Núp bóng dưới cái gọi là "Xã hội dân sự", huyễn hoặc tự xưng là hội bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm phụ nữ để lôi kéo, kích động người dân chống đối chính quyền, móc nối với các tổ chức phản động để xuyên tạc sự thật về tình hình đất nước. Nguồn QPVN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI