Hội thảo ASEAN về cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thế giới 28-01-2022

Nhằm thúc đẩy chiến lược hợp nhất của các nước cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 26/1 đã tổ chức cuộc hội thảo trực tuyến với chủ đề “Nắm bắt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Triển vọng, chiến lược và kế hoạch cho ASEAN”. Ghi nhận của PV TTXVN tại Indonesia.

BTNO