Hội thảo bản quyền tác giả

Sáng 7.4, tại hội trường Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh diễn ra Hội thảo bản quyền tác giả lĩnh vực âm nhạc và nhiếp ảnh.

Thái Hòa- Đại Dương