Hội thảo Cải cách tư pháp tại Toà án nhân dân Tối cao

Pháp luật 12-01-2022

Sáng nay, tại Hà Nội, Toà án nhân dân Tối cao tổ chức Hội thảo khoa học “Cải cách tư pháp tại tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

BTNO