Chia sẻ:

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai

Chính trị 08-01-2020
Qua 60 năm, Chiến thắng Tua Hai vẫn là nguồn cổ vũ, động viên và là nguồn tự hào của quân và dân ta, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI