Hội thảo khoa học về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chính trị 25-11-2022

Ngày 23.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”.

Tố Tuấn