Hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin năm 2022

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin năm 2022 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và 94 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Nhật Quang