Chia sẻ:

Hội thảo Phát triển sản phẩm liên kết kích cầu du lịch vùng Đông Nam bộ

Kinh tế 30-06-2020

Mục đích của hội thảo nhằm tạo thêm sản phẩm mới để kích cầu nội địa, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI