Hội thảo phát triển thị trường khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 10.11, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp Khối Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vùng đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức hội thảo phát triển thị trường khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dự hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam và đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 11 tỉnh phía Nam.

Vũ Nguyệt