Hội thảo thực trạng phát triển kinh tế biển Việt Nam

Kinh tế 27-05-2023

Ngày 24.5, tại thành phố Đà Nẵng, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam  phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng và Viện khoa học xã hội vùng Trung bộ tổ chức hội thảo khoa học “phát triển kinh tế biển ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

BTNO