Hội thảo tiết kiệm điện và chia sẻ kết quả báo cáo kiểm kê khí nhà kính các doanh nghiệp

Xã hội 31-05-2024

Ngày 30.5, Sở Công thương phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức hội thảo tiết kiệm điện năm 2024 và chia sẻ kết quả báo cáo kiểm kê khí nhà kính các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Yến – Trúc Ly