Hội thảo "Vai trò của quản lý đau trong phục hồi chức năng”

Ngày 30.8, tại khách sạn Sunrise (TP. Tây Ninh), Trung tâm Phát triển sức khẻo bền vững (VietHealth), Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) phối hợp Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế Bình Phước và Hội Chống đau Hà Nội tổ chức hội thảo định hướng “Vai trò của quản lý đau trong phục hồi chức năng”. Hội thảo bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nhật Quang