Hội thảo Xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, triển khai các hoạt động khuyến nông khu vực đô thị và cận đô thị

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội thảo Xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và triển khai các hoạt động khuyến nông khu vực đô thị và cận đô thị.

Minh Dương