Hội thi tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khoẻ cho trẻ em mẫu giáo

Ngày 21.4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khoẻ cho trẻ em mẫu giáo, năm học 2022 – 2023.

Hoàng Yến