Hôm nay học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp

Giáo dục 04-05-2022
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay (4-5) học sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7-2022.

BTNO