Chia sẻ:

Hơn 200.000 doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản số

Đến năm 2025, 100% tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI